Skocz do głównej treści

Witamy na stronie głównej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Nagłówek strony

Strona główna
Logo serwisu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Suwak ze zdjęciami

Tomaszów Mazowiecki z pozytywną energią

Konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w ramach realizacji projektu „Tomaszów Mazowiecki – Arena Pozytywnej Energii” realizowanego w ramach programu ROZWÓJ LOKALNY, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 odbyła się 10 marca w Urzędzie Miasta. W jej trakcie zaprezentowano kolejne plany i zamierzenia związane z jego dalszą realizacją.


Działania prowadzone są pod hasłem: „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”. Partnerami projektu są: Gmina Tomaszów Mazowiecki, filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Fundacja „Widzieć Więcej”. Wartość dofinansowania projektu to prawie 3,5 mln EURO. Razem z wkładem własnym zadeklarowanym przez Miasto w kwocie 1,5 mln złotych całkowita wartość projektu osiągnie poziom prawie 17 mln złotych.

Adam Koziełek oraz Małgorzata Śmiechowicz – członkowie zespołu koordynującego projekt dokonali prezentacji dotychczasowych zadań oraz nakreślili plany obejmujące pozostałe działania, które będą sukcesywnie przez Miasto realizowane.


Pierwsza grupa wykonanych zadań adresowana jest do tomaszowskich seniorów, wśród których znalazły się wydarzenia o charakterze rekreacyjnym, sportowym oraz kulturalnym. Miasto opracowało też Program wsparcia seniorów „Tomaszów dla seniorów” - strategię aktywizacji osób starszych, która stanie się wyznacznikiem dalszych działań. Kolejne zaplanowane przedsięwzięcia obejmą wsparcie medyczne tej grupy społecznej: m.in. konsultacje z lekarzem specjalistą z zakresu rehabilitacji, z którego skorzysta 600 mieszkańców oraz 6000 zabiegów rehabilitacyjnych.

Kolejnym dokumentem przygotowanym przez Miasto w ramach projektu są „Standardy komunikacji i partycypacji społecznej”. Celem tego opracowania jest zwiększenie aktywności mieszkańców (za kluczowy uznano fakt udziału społeczności lokalnej w życiu miasta), ich poczucia odpowiedzialności za kształt zmian, zapewnienie możliwości współdecydowania o mieście, a także wypracowanie wspólnych dla całej JST rozwiązań w tym zakresie. Obecnie opracowanie to przygotowywane jest do wdrożenia we wszystkich komórkach i jednostkach organizacyjnych.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miasto jest poprawa dostępności, tj. dostosowanie różnych obszarów naszego życia do osób ze specjalnymi potrzebami. Warto tu podkreślić, że temat ten nie dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych. Specjalne potrzeby będzie miała również mama załatwiająca sprawy w urzędzie np. z dzieckiem w wieku przedszkolnym, czy też niemowlęciem w wózku, ale także klient z bagażem lub osoba starsza. Temu celowi przyświeca opracowanie dokumentu pn. „Standardy dostępności dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”. Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w dokumencie przeprowadzono szkolenie z języka migowego dla 20 pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych wsparte specjalistycznymi warsztatami, w celu ugruntowania pozyskanej wiedzy. W ramach projektu zweryfikowano również inne bariery dostępności, a więc kwestie komunikacyjne.

Poprawa dostępności na terenie miasta to także zaplanowane na kolejny kwartał br. szkolenie z zakresu bieżącej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych, dla 45 kierowców komunikacji publicznej.

W ramach obszaru dostępności zaplanowano także kompleksowe zadania remontowo – adaptacyjne budynku Urzędu Miasta, w tym m.in. budowa windy (w ramach działań pozaprojektowych) w budynku głównym, adaptacja wejścia i holu głównego z uwzględnieniem automatyki drzwiowej, miejsc odpoczynku, pętli indukcyjnych oraz budowa infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej.

Wśród zakończonych zadań wymienić należy budowę nowej serwerowni, która zapewnia bezpieczeństwo i ciągłość pracy komputerów obsługujących kluczowe systemy informatyczne, w tym serwisy internetowe, bazy danych e-usług dla mieszkańców. Kolejna zakończona inwestycja zrealizowana w ramach projektu to budowa sieci światłowodowej łączącej Urząd Miasta z poszczególnymi jednostkami na terenie całego miasta. Miejskim światłowodem połączone zostały placówki edukacyjne i opiekuńcze, MOPS, ORDN, CUW, ZDiUM, Straż Miejska oraz instytucje kultury.

Tomaszowski magistrat wdraża nowoczesne oprogramowanie służące poprawie jakości obsługi interesantów, ale i usprawniające procesy zarządcze. Służyć temu ma m.in. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą. To nowoczesne narzędzie usprawniające zarządzanie szkołą, przedszkolem oraz żłobkiem oraz poprawiające komunikację z uczniami i ich opiekunami. Platforma umożliwi mieszkańcom swobodny dostęp do niezbędnych informacji oraz aplikacji podczas codziennej współpracy ze szkołami i przedszkolami oraz w okresie naboru do nich.

W ramach projektu prowadzono również działania zmierzające do wdrożenia w tomaszowskich szkołach podstawowych i przedszkolach nowoczesnych programów edukacyjnych z zakresu ekologii i przedsiębiorczości. Przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla nauczycieli zaowocowały powstaniem dwóch autorskich programów edukacyjnych w oparciu, o które prowadzone będą zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Kolejnym innowacyjnym rozwiązaniem, które już wkrótce zostanie wdrożone w szkołach podstawowych będzie oprogramowanie „Symulacja małej firmy”. Jest to system pozwalający młodym ludziom na założenie własnej działalności gospodarczej w wybranej dziedzinie i prowadzenie jej z złożeniem wszystkich warunków rynkowych.

W ramach projektu opracowany został również Program Edukacji Ekologicznej EKOpozytywny TOMASZÓW, który wyznacza główne kierunki działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wprowadzania tzw. zielonych rozwiązań oraz włączania mieszkańców miasta w działania na rzecz środowiska. Przeprowadzona będzie także kampania społeczna, która rozpocznie proces wdrażania wytyczonych działań. Na Placu Kościuszki wprowadzone zostaną elementy architektoniczne tzw. zielono – błękitnej infrastruktury, tzn. przystanki autobusowe, pergole, donice oraz zbiorniki na wodę deszczową.

Przemysł Czasu Wolnego czyli kultura, sport, turystyka i rekreacja oraz tzw. przemysły kreatywne to zdiagnozowane priorytetowe kierunki rozwojowe dla naszego miasta. Przed Miastem dwa przedsięwzięcia o charakterze turystycznym. W celu poprawy jakości komunikacji pieszo – rowerowej wytyczony zostanie szlak turystyczny na odcinku Skansen Rzeki Pilicy – Zalew Sulejowski. Z kolei drugie zadanie ma na celu udrożnienie kajakowego szlaku turystycznego na rzece Pilicy na odcinku Zalew Sulejowski – Tomaszowska Przystań nad Pilicą. Realizacja inwestycji będzie polegała na zakupie i montażu pomostów pływających pozwalających na bezpieczne przesunięcie kajaków bez konieczności przenoszenia na odległość. Podczas montażu konstrukcji z uwagi na różnice poziomów (piętrzenie rzeki przy jazie) konieczne będzie wykonanie również zejścia terenowego i pochylni do zsuwania kajaków i ich wodowania. W ramach projektu została również opracowana „Strategia rozwoju i promocji PCW dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz Gminy Tomaszów Mazowiecki”.

Podczas konferencji prezydent Marcin Witko zaprezentował założenia największego z zaplanowanych przez Miasto zadań projektowych – odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego – „Hrabski Ogród”. Miasto wybuduje m.in. nową muszle koncertową, zrewitalizuje staw parkowy, zmodernizuje fontanny i rzeźby parkowe, wyposaży park w małą architekturę, przebuduje i zmodernizuje parkowe ścieżki, dokona pielęgnacji parkowej zieleni i zaplanuje nowe nasadzenia oraz zainstaluje w parku monitoring i energooszczędne oświetlenie.


- „Działania prowadzone przez Tomaszów Mazowiecki można uznać za modelowe, a one same nakierunkowane są na podniesienie jakości życia i atrakcyjność miejsca zamieszkania, ponieważ projekt jest odpowiedzią na problem typowy dla średnich miast w całej Europie, które tracą swoja atrakcyjność jako miejsce zamieszkania dla ludzi młodych i aktywnych.” - podkreślił obecny na konferencji Tomasz Podkański ze Związku Miast Polskich, nadzorujący realizację programu ROZWÓJ LOKALNY.


Ta strona używa plików cookies.

Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się więcej z naszej polityki prywatności.

Więcej Zamknij